Tenisový turnaj 2019

Turnaj, pod patronací naší dnes již bývalé tenisové hvězdy Lucie Šafářové, se uskutečnil ve středu 26. června. Ve čtyřech kategoriích se ho zúčastnilo 10 dívek a 14 chlapců. I přes rekordní teplotu, která na kurtech panovala, všichni bojovali s plným nasazením o každý míč.

Na prvních místech se umístili:
František Feit, Eliška Feitová, Štěpán Hruban a Kristýna Lukášová
Druhá místa obsadili:
Adam Surma, František Kment, Ondřej Zatloukal a Monika Protivánková
Třetí místa obsadili:
Eliška Ptáčková, Jan Sychra, Lukáš Zatloukal a Natálie Voždová

Všem účastníkům přejeme hezké prázdniny!
vedoucí kroužku M. Marcin

Organizace provozu MŠ během měsíců červenec a srpen 2019

Po dohodě se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen
od 15. července do 30. srpna 2019.

Pokud nebude dítě navštěvovat školku v měsíci červenci ani jeden den, nevzniká zákonnému zástupci povinnost uhradit úplatu za mateřskou školu za měsíc červenec (v souladu s § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon).

Mgr. Bc. Oldřich Bezdomnikov, ředitel školy

Vyhlášení volného dne

Ve znění § 24 odst. 2 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na pátek 21. června 2019 volný den (tzv. „ředitelské volno“). Důvodem je předpokládaná pokládka podlahové krytiny v odborné učebně fyziky a údržba počítačové sítě školy. Školní družina bude fungovat jen v případě zvýšeného zájmu. Provoz mateřské školy bude zajištěn v omezené míře dle potřeby.

Pravidelné vyučování bude ukončeno ve čtvrtek 20. června 2019, žáci nastoupí do školy v pondělí 24. června 2019.

Mgr. Bc. Oldřich Bezdomnikov, ředitel školy