Informace – školní družina

Zájmové vzdělávání ve školní družině poskytuje žákům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Pojmem vzdělávání se označuje současně vzdělávání a výchova. Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce, zároveň účastníkům umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Lze však udělat výjimku, pokud není oddělení naplněno. Družina má tři oddělení.

Zaměstnanci, kontakty:

Markéta Jelářová, vedoucí vychovatelka – MJehlarova@skolakostelec.cz, telefon: 739 064 011

Bc. Zita Kubincová, vychovatelka – ZKubincova@skolakostelec.cz

Renata Zvercová, vychovatelka – RZvercova@skolakostelec.cz

Dokumenty:

ŠVP školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Zápisní lístek