Mateřská školka

Mateřská škola Kostelec na Hané nemá dlouhou historii. Je v provozu od 13. března roku 1981. Na její výstavbě se podílelo mnoho rodičů, kteří neměli možnost umístit své dítě do předškolního zařízení v důsledku malé kapacity původní MŠ, která byla pouze dvoutřídní. Nutnost postavit novou mateřskou školu se projevila především poté, kdy bylo vybudováno v Kostelci na Hané sídliště Sport.

Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 104 dětí typ „Velox“. Třídy jsou umístěny ve dvou jednopatrových pavilonech. Spojovací chodbou jsou pavilony spojeny s hospodářskou částí. Provoz školy zajišťuje osm pedagogických pracovníků a tři provozní pracovnice.

V těsné blízkosti naší mateřské školy stojí budova nové ZŠ s přilehlým sportovním areálem, který hojně využíváme k pohybovému vyžití dětí. V rámci spolupráce MŠ a ZŠ navštěvujeme budovu základní školy a účastníme se různých společných akcí.

Mateřská škola je obklopená dostatečně velkou zahradou se čtyřmi pískovišti a poskytuje dětem dostatek prostoru pro pohybové aktivity, hry i odpočinek. Charakter města a poloha naší školy (okraj města) nám umožňuje vycházet denně do přírody a pozorovat její proměny.

Děti jsou do tříd děleny podle věku /dvě třídy starších dětí a dvě třídy mladších/. Pro lepší orientaci dětí i rodičů po mateřské škole jsou třídy pojmenovány:  I. třída – Květinky, II. třída – Berušky, III. třída – Motýlci a IV. třída – Koťátka.

Rodiče i děti si mají možnost vybrat z několika zájmových kroužků, které na naší škole pracují, z nichž nejdelší tradici má pěvecký sbor Korálky, který vznikl krátce po otevření MŠ v roce 1984. Z dalších kroužků je to výtvarný, sportovní, základy angličtiny, kroužek zaměřený na křesťanskou tematiku a předtaneční výchovu.

Děti z naší mateřské školy chodí pravidelně navštěvovat místní Domov pro seniory s krátkým programem k různým příležitostem (např. Vánoce, Velikonoce, Svátek matek).

Veškeré úsilí pedagogických i provozních zaměstnanců směřuje k vytvoření klidného, spokojeného a šťastného prostředí, ve kterém budeme vychovávat k samostatnosti a zdravému sebevědomí a umožňovat vzdělávání podle možností, zájmu a potřeb jednotlivých dětí. Budeme rozvíjet osobnost dítěte a podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. V neposlední řadě je pro nás velmi důležité utváření správných mezilidských vztahů.


CÍLE

  1. Budování bezpečného, harmonického a evokujícího prostředí, vytváření pozitivního radostného klimatu.
  2. Utváření zdravě sebevědomé empatické osobnosti se zájmem o další vzdělávání.
  3. Vybavení mateřské školy potřebami k modernímu vyučování (technika, učební pomůcky, odpovídající nábytek).
  4. Stabilní tým kvalifikovaných spolupracovníků se zájmem o rozšiřování odborných znalostí (pedagogika, informatika), dobrá spolupráce na základě důvěry a otevřenosti.

________________________________________________________________________________________________

Telefon:                          588 882 141, 733 115 370

e-mail:                            materskaskola@skolakostelec.cz

 

Rozdělení tříd, zaměstnanci

Ve školním roce 2018/2019 je zapsáno  dětí ve věku 2,5 – 7 let.  Tři třídy jsou s celodenním provozem, jedna třída je polodenní.

 I.    třída – Bc. Helena Milarová, učitelka

                     Mgr. Hana Hublarová, učitelka

                     (zařazeny děti nejstarší a střední věkové skupiny)      

 II.    třída –  Bc. Ivana Kalábová, vedoucí učitelka

                          Vlasta Šťastná, učitelka                                

                          (zařazeny děti nejstarší a střední věkové skupiny)

  III.  třída  – Monika Sychrová, učitelka

                           Miluše Dopitová, učitelka 

                           (zařazeny děti nejmladší a střední věkové skupiny)

   IV. třída  –  Lenka Vyroubalová, učitelka

                          (zařazeny děti nejmladší a střední věkové skupiny)

 

Aktivity k prohlubování a zkvalitňování vých. vzdělávací činností

  • výtvarný kroužek / V. Šťastná /
  • hudebně pohybový kroužek „Korálky“ /M. Sychrová, M. Dopitová/
  • tělovýchovný kroužek /Bc. I. Kalábová /
  • kroužek Šikula /Mgr. H. Hublarová/
  • kroužek anglického jazyka /Bc. H. Milarová /
  • kroužek pěvecký sbor /L. Vyroubalová/

________________________________________________________________________________________________

Ke stažení

ŠVP školky

Jdu poprvé do školky