KROUŽKY – školní rok 2019/20
       
Název kroužku Pro jaký ročník Jméno vedoucí Čas
       
Pondělí      
Angličtina pro 1. ročník 1.roč. (v ŠD) Jehlářová M. 15:00-15:45
Košíková 6.- 9. roč. Ševčíková L. 14:00 – 14:45
       
Úterý      
Pohybové hry 1.roč. Humeníková K.       Sontáková M. 12:45 – 13:30
Keramika 2.A, 5.B střídání po 2 týdnech Dofková M.         Kvapilová A. 13:00 – 14:30
Příprava na příjmačky – ČJ 9.B Kalvodová J. 7:05-7:50
Příprava na příjmačky – ČJ 9.A Matějková 14:00 – 14:45
Sborový zpěv 6. – 9.roč. Sedláčková J. 4x za pololetí
       
       
Středa      
Keramika 2.B Dofková M.             Křenková J. 13:00-14:30
Jóga pro děti 3.roč. Zelinková M. 12:45 – 13:30
Francouzština hrou  1. – 5.roč. Nedomová Z. 14:15 – 15:00
Keramika 3. -5.roč. Kubincová Z.           Zvercová R. 15:00 – 16:45
Veselá věda – vědecký            Veselá věda – technický 1. – 5.roč. Krejčí J. od 13:00
Keramika dospělí Hrubanová, Něničková 18:15 – 19:15
       
Čtvrtek      
Kroužek AJ 2.roč. Ondrýsková E. 13:30 – 14:15
Míčové hry 4. – 5.roč. Dufková J.                   Weissová J. 12:40 – 13:20
Zumba 1. – 2.roč. Nedomová Z. 13:20 – 14:05
3. – 5.roč. 14:15 – 15:00
Příprava na příjmačky – M 9.AB Slovák V. 7:05-7:50
Experiment (VV) 2. st. Kalvodová J.     14:00 – 16:00 (4x za rok)
       
Pátek      
Tenis 1.+2.st. Marcin M.    Jetelina Z. 13:30 – 15:30