Projekty, do kterých je naše škola aktuálně zapojena

Základní škola a mateřská škola Kostelec na Hané, okres Prostějov – Vybavení odborných učeben

Ve výzvě 091/06_16_075 s názvem 1. výzva MAS Region HANÁ-IROP-Infrastruktura základních škol.

Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007795

Projekt je realizován od 26. 9. 2017 do 30. 9. 2018. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Globálním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Řešený projekt bude realizován v městě Kostelec na Hané, v okrese Prostějov. Budou realizovány vnitřní stavební práce související s pořízením a instalací vybavení do učebny pro pracovní činnosti v rámci polytechnické výchovy a jazykové učebny pro I. stupeň.

Projekt Kostelec na Hané 23

Ve výzvě č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP.

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009468

Projekt je realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Aktivní škola

Mléko do škol

Ovoce a zelenina do škol

Obědy pro děti

 

Ukončené projekty

Projekt Kostelec na Hané 22

Ve výzvě č. 02_16_022 pro Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_22/0001300

Projekt je realizován od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018. Projektu je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.