Organizace provozu MŠ během měsíců červenec a srpen 2019

Po dohodě se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen
od 15. července do 30. srpna 2019.

Pokud nebude dítě navštěvovat školku v měsíci červenci ani jeden den, nevzniká zákonnému zástupci povinnost uhradit úplatu za mateřskou školu za měsíc červenec (v souladu s § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon).

Mgr. Bc. Oldřich Bezdomnikov, ředitel školy