Vyhlášení volného dne

Ve znění § 24 odst. 2 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na pátek 21. června 2019 volný den (tzv. „ředitelské volno“). Důvodem je předpokládaná pokládka podlahové krytiny v odborné učebně fyziky a údržba počítačové sítě školy. Školní družina bude fungovat jen v případě zvýšeného zájmu. Provoz mateřské školy bude zajištěn v omezené míře dle potřeby.

Pravidelné vyučování bude ukončeno ve čtvrtek 20. června 2019, žáci nastoupí do školy v pondělí 24. června 2019.

Mgr. Bc. Oldřich Bezdomnikov, ředitel školy