Organizace prvního týdne 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v 8.00 před budovou nové školy. Představí se žáci 1. ročníku, žáky přivítá ředitel školy a starosta města. Následně žáci odcházejí pod vedením TU do svých tříd. Předpokládané ukončení je v 9.30.

Druhý den budou žáci pracovat ve třídách pod vedením svých TU, výuka bude zkrácena. Od středy se žáci budou učit podle rozvrhu.

Pro žáky 6. ročníku je přichytán adaptační program Mosty, který proběhne od středy do pátku. Na 1. stupni se budou žáci věnovat poznávacímu programu s názvem 3-2-1 začínáme.

Družina přivítá děti už první školní den v pondělí v čase od 9.30 – 15.00.