Odhlašování obědů

Od 1. září 2019  musí být obědy odhlášeny den předem. U žáků Mateřské školy do 12 hodin (telefon 770 182 095) a u žáků Základní školy do 14 hodin (telefon 588 882 143, 775 083 515). Pokud oběd nebude odhlášen, rodiče si jej mohou ten den odebrat do jídlonosičů.