Elektronická ŽK

Rozhodli jsme se pro úplné využití elektronické žákovské knížky, klasické papírové už využívat nebudeme. Toto rozhodnutí platí zkušebně pouze pro 2. stupeň. Na 1. stupni je vše při starém, tzn. pracujeme s papírovou a elektronickou knížkou.

Během nejbližších dnů dostanete na váš aktuální email nové přihlašovací údaje. Následně pracujete se systémem Bakaláři jako doposud, nově přes něj budete dostávat veškeré zprávy a budete také omlouvat absence. V tom by vám měl pomoci jednoduchý návod, který je na webu naší školy. Na Bakaláře se dostanete přes aplikaci nebo přes web naší školy. V případě obtíží se obraťte na svého třídního učitele, případně na vedení školy.