Informace k platbám

Výše měsíční úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy a školní družiny bude upravena a vyúčtována ihned po ukončení opatření k šíření epidemie koronaviru. Po ukončení opatření budou platby vráceny nebo převedeny na další období.