Informace k nástupu do školy

MŠMT vydalo aktuální harmonogram návratu do školy, zároveň upřesnilo metodiku návratu pro základní školu i mateřskou školu. Při možném návratu bude nutné vyplnit čestné prohlášení. Informace budou během přístího týdne dále upřesňovány.