Výuka na 2. stupni

Od pondělí 8. června začínáme výuku pro 2. stupeň. Výuka probíhá v čase 8.00 – 10.35 (celkem tři vyučovací hodiny) vždy dva dny v týdnu. Žáci čekají v šatně, vyzvedává je učitel. Žák musí mít vyplněné čestné prohlášení, které předloží při prvním vstupu do školy, případně zašle scan třídnímu učiteli. Obědy jsou možné pouze do vyčerpání kapacity.