Vyhlášení volných dnů

Ve znění § 24 odst. 2 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na pondělí 29. června a úterý 30. června 2020 volné dny (tzv. „ředitelské volno“). Důvodem je plánovaná údržba počítačové sítě školy a dále organizační rámec školy v rámci epidemiologických opatření. Vysvědčení bude vydáváno žákům v rámci posledního týdne, organizace bude upřesněna.