Organizace družiny a školní jídelny ve školním roce 2020/21

Ve školním roce 2020/21 bude družina přednostně nabízena pro 1. – 3. ročník. Vzhledem k rozšíření družiny o čtvrté oddělení předpokládáme kapacitu 100 – 110 dětí. Byl by tak prostor i pro žáky 4. ročníku (např dojíždějící). Vyplněnou přihlášku odevzdejte do školy na sekretariát.

Vedle toho spolupracuje škola také s dětským klubem Zdravíci (kontakt Jana Krejčí, telefon 604 823 097), který by měl pokračovat ve své činnosti.

Ve školní jídelně nově od září 2020 upřednostňujeme platbu inkasem. Přihlášku lze stáhnout zde.