Školní tenisový turnaj

Turnaj, pod patronací bývalé tenisové hvězdy Lucie Šafářové, se uskutečnil ve čtvrtek 25. června 2020. Ve čtyřech kategoriích se ho zúčastnilo 26 dětí. Mladší dvě kategorie se odehrály v hale, starší chlapci a dívky na venkovní umělé trávě. Perfektně připravené kurty i hala pracovníky areálu, zajištěné občerstvení pro všechny účastníky, množství cen a poháry pro vítěze, dodaly celé akci atmosféru velkého turnaje.  

Věříme, že si žáci sportovní dopoledne užili, někteří poznali radost z vítězství, někteří i smutek z porážky. Nejdůležitější však zůstává, že se nikdo z hráčů nezranil a podle vyjádření dětí na závěr, budou rádi pokračovat v tenisovém kroužku i v příštím školním roce. Vedoucí kroužku Miloslav Marcin a Zdeněk Jetelina děkují také rodičům (i řadě prarodičů), kteří mladé hráče přišli povzbudit a věnovali do turnaje hezké upomínkové dárky. 

Velké poděkování patří i bývalé žákyni školy Lucce Hrabalové a panu J. Bräuerovi za pomoc při vedení kroužku a v průběhu turnaje.  

STUPNĚ VÍTĚZŮ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH:

Nejmladší žáci:

 1. Lucie Ptáčková
 2. Elen Bräuerová
 3. Karolína Divišová

Mladší žáci:

 1. Marek Surma
 2. Eliška Feitová
 3. Michal Szekulics

Starší dívky:

 1. Viktorie Bräuerová
 2. Eliška Ptáčková
 3. Natálie Voždová

Starší hoši:

 1. František Feit
 2. Ondra Zatloukal
 3. Vojta Hrazdil

Blahopřejeme vítězům, všem účastníkům přejeme hezké prázdniny a věříme, že i v tuto dobu nenechají tenisovou výzbroj ležet bez povšimnutí a využijí kosteleckého tenisového areálu k dalším tréninkům.

V novém školním roce 2020/2021 rádi uvítáme i nové zájemce o tenisový sport.

Vedoucí kroužku PaedDr. Miloslav Marcin a Zdeněk Jetelina