Informace k distanční výuce

Odkaz na rozvrh je na této stránce (klasicky v Bakalářích nelze online hodiny vyznačit, v tomto dokumentu jsou vyznačeny žlutě)