Návrat žáků do 1. a 2. třídy – ve středu 18. listopadu