Opatření ZŠ a MŠ

Důrazně upozorňujeme zákonné zástupce, aby v případě karantény COVID nedávali děti do ZŠ a MŠ a o této skutečnosti školu či školku informovali.