Opatření ZŠ a MŠ

Důrazně upozorňujeme zákonné zástupce, aby v případě karantény COVID nedávali děti do ZŠ a MŠ a o této skutečnosti školu či školku informovali.

Prodloužení opatření

Opatření k provozu ZŠ byla prodloužena do 22. ledna a řídí se současnými pravidly. Žáci naší školy budou hodnoceni známkami, samozřejmě s přihlédnutím k podmínkám vzdělávání. Vysvědčení bude předáno po návratu žáků, rodiče budou informováni 28. ledna.