Vyhlášení volných dnů

Ve znění § 24 odst. 2 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na pondělí 29. června a úterý 30. června 2020 volné dny (tzv. „ředitelské volno“). Důvodem je plánovaná údržba počítačové sítě školy a dále organizační rámec školy v rámci epidemiologických opatření. Vysvědčení bude vydáváno žákům v rámci posledního týdne, organizace bude upřesněna.

Výuka na 2. stupni

Od pondělí 8. června začínáme výuku pro 2. stupeň. Výuka probíhá v čase 8.00 – 10.35 (celkem tři vyučovací hodiny) vždy dva dny v týdnu. Žáci čekají v šatně, vyzvedává je učitel. Žák musí mít vyplněné čestné prohlášení, které předloží při prvním vstupu do školy, případně zašle scan třídnímu učiteli. Obědy jsou možné pouze do vyčerpání kapacity.

Výsledky zápisu do MŠ

Prosíme rodiče přijatých dětí, aby se dostavili do MŠ k vyzvednutí Evidenčního  listu, který je potřebný k nástupu do MŠ.

Evidenční list je možno vyzvednout v době od 8. 6. do 18. 6. 2020  od 8 do 14 hod.

Děkujeme.

K zápisu do Mateřské školy

Zápis bude probíhat v termínu od 4. května do 15. května bez osobní přítomností dětí. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na těchto stránkách. Dokumenty je potřeba vytisknout, podepsat a poslat na adresu školy, případně odevzdat do poštovní schránky školy (je u vchodu do jídelny).

Informace k platbám

Výše měsíční úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy a školní družiny bude upravena a vyúčtována ihned po ukončení opatření k šíření epidemie koronaviru. Po ukončení opatření budou platby vráceny nebo převedeny na další období.

K zápisu do 1. ročníku

Zápis bude probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna bez osobní přítomností dětí ve škole. Žádost bude podávána přes aplikaci na webu školy. Následně je potřeba ji vytisknout, podepsat a poslat na adresu školy, případně odevzdat do poštovní schránky školy (je u vchodu do jídelny). Bližší informace zde