Školní tenisový turnaj

Turnaj, pod patronací bývalé tenisové hvězdy Lucie Šafářové, se uskutečnil ve čtvrtek 25. června 2020. Ve čtyřech kategoriích se ho zúčastnilo 26 dětí. Mladší dvě kategorie se odehrály v hale, starší chlapci a dívky na venkovní umělé trávě. Perfektně připravené kurty i hala pracovníky areálu, zajištěné občerstvení pro všechny účastníky, množství cen a poháry pro vítěze, dodaly celé akci atmosféru velkého turnaje.  

Věříme, že si žáci sportovní dopoledne užili, někteří poznali radost z vítězství, někteří i smutek z porážky. Nejdůležitější však zůstává, že se nikdo z hráčů nezranil a podle vyjádření dětí na závěr, budou rádi pokračovat v tenisovém kroužku i v příštím školním roce. Vedoucí kroužku Miloslav Marcin a Zdeněk Jetelina děkují také rodičům (i řadě prarodičů), kteří mladé hráče přišli povzbudit a věnovali do turnaje hezké upomínkové dárky. 

Velké poděkování patří i bývalé žákyni školy Lucce Hrabalové a panu J. Bräuerovi za pomoc při vedení kroužku a v průběhu turnaje.  

STUPNĚ VÍTĚZŮ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH:

Nejmladší žáci:

 1. Lucie Ptáčková
 2. Elen Bräuerová
 3. Karolína Divišová

Mladší žáci:

 1. Marek Surma
 2. Eliška Feitová
 3. Michal Szekulics

Starší dívky:

 1. Viktorie Bräuerová
 2. Eliška Ptáčková
 3. Natálie Voždová

Starší hoši:

 1. František Feit
 2. Ondra Zatloukal
 3. Vojta Hrazdil

Blahopřejeme vítězům, všem účastníkům přejeme hezké prázdniny a věříme, že i v tuto dobu nenechají tenisovou výzbroj ležet bez povšimnutí a využijí kosteleckého tenisového areálu k dalším tréninkům.

V novém školním roce 2020/2021 rádi uvítáme i nové zájemce o tenisový sport.

Vedoucí kroužku PaedDr. Miloslav Marcin a Zdeněk Jetelina

Organizace družiny a školní jídelny ve školním roce 2020/21

Ve školním roce 2020/21 bude družina přednostně nabízena pro 1. – 3. ročník. Vzhledem k rozšíření družiny o čtvrté oddělení předpokládáme kapacitu 100 – 110 dětí. Byl by tak prostor i pro žáky 4. ročníku (např dojíždějící). Vyplněnou přihlášku odevzdejte do školy na sekretariát.

Vedle toho spolupracuje škola také s dětským klubem Zdravíci (kontakt Jana Krejčí, telefon 604 823 097), který by měl pokračovat ve své činnosti.

Ve školní jídelně nově od září 2020 upřednostňujeme platbu inkasem. Přihlášku lze stáhnout zde.

Vyhlášení volných dnů

Ve znění § 24 odst. 2 Školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na pondělí 29. června a úterý 30. června 2020 volné dny (tzv. „ředitelské volno“). Důvodem je plánovaná údržba počítačové sítě školy a dále organizační rámec školy v rámci epidemiologických opatření. Vysvědčení bude vydáváno žákům v rámci posledního týdne, organizace bude upřesněna.

Výuka na 2. stupni

Od pondělí 8. června začínáme výuku pro 2. stupeň. Výuka probíhá v čase 8.00 – 10.35 (celkem tři vyučovací hodiny) vždy dva dny v týdnu. Žáci čekají v šatně, vyzvedává je učitel. Žák musí mít vyplněné čestné prohlášení, které předloží při prvním vstupu do školy, případně zašle scan třídnímu učiteli. Obědy jsou možné pouze do vyčerpání kapacity.

Výsledky zápisu do MŠ

Prosíme rodiče přijatých dětí, aby se dostavili do MŠ k vyzvednutí Evidenčního  listu, který je potřebný k nástupu do MŠ.

Evidenční list je možno vyzvednout v době od 8. 6. do 18. 6. 2020  od 8 do 14 hod.

Děkujeme.

K zápisu do Mateřské školy

Zápis bude probíhat v termínu od 4. května do 15. května bez osobní přítomností dětí. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na těchto stránkách. Dokumenty je potřeba vytisknout, podepsat a poslat na adresu školy, případně odevzdat do poštovní schránky školy (je u vchodu do jídelny).

Informace k platbám

Výše měsíční úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy a školní družiny bude upravena a vyúčtována ihned po ukončení opatření k šíření epidemie koronaviru. Po ukončení opatření budou platby vráceny nebo převedeny na další období.

K zápisu do 1. ročníku

Zápis bude probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna bez osobní přítomností dětí ve škole. Žádost bude podávána přes aplikaci na webu školy. Následně je potřeba ji vytisknout, podepsat a poslat na adresu školy, případně odevzdat do poštovní schránky školy (je u vchodu do jídelny). Bližší informace zde