K zápisu do Mateřské školy

Zápis bude probíhat v termínu od 4. května do 15. května bez osobní přítomností dětí. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny na těchto stránkách. Dokumenty je potřeba vytisknout, podepsat a poslat na adresu školy, případně odevzdat do poštovní schránky školy (je u vchodu do jídelny).

Informace k platbám

Výše měsíční úplaty odpovídající rozsahu přerušení provozu mateřské školy a školní družiny bude upravena a vyúčtována ihned po ukončení opatření k šíření epidemie koronaviru. Po ukončení opatření budou platby vráceny nebo převedeny na další období.

K zápisu do 1. ročníku

Zápis bude probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna bez osobní přítomností dětí ve škole. Žádost bude podávána přes aplikaci na webu školy. Následně je potřeba ji vytisknout, podepsat a poslat na adresu školy, případně odevzdat do poštovní schránky školy (je u vchodu do jídelny). Bližší informace zde

Vyjádření se stávce

Zítra se stávky neúčastníme, provoz školy a školky nebude omezen.

ISIC Školák

Nově nabízíme našim žákům možnost zajistit si mezinárodní průkaz ISIC Školák. V průběhu tohoto týdne dostanou žáci přihlášku a veškeré informace. Přihlášku a 300 Kč odevzdejte třídnímu učiteli, případně na sekretariát školy. Průkazka může nahradit čip na vstup do školy a nabízí i další výhody. Platnost je 5 let. Klasické čipy zůstávají žákům jako záloha v případě ztráty. Je to dobrovolné, pokud kartu nebudete chtít, vše zůstane při starém. Termín odevzdání je stanovený do pátku 11. října.

Elektronická ŽK

Rozhodli jsme se pro úplné využití elektronické žákovské knížky, klasické papírové už využívat nebudeme. Toto rozhodnutí platí zkušebně pouze pro 2. stupeň. Na 1. stupni je vše při starém, tzn. pracujeme s papírovou a elektronickou knížkou.

Během nejbližších dnů dostanete na váš aktuální email nové přihlašovací údaje. Následně pracujete se systémem Bakaláři jako doposud, nově přes něj budete dostávat veškeré zprávy a budete také omlouvat absence. V tom by vám měl pomoci jednoduchý návod, který je na webu naší školy. Na Bakaláře se dostanete přes aplikaci nebo přes web naší školy. V případě obtíží se obraťte na svého třídního učitele, případně na vedení školy.