Vyjádření se stávce

Zítra se stávky neúčastníme, provoz školy a školky nebude omezen.

ISIC Školák

Nově nabízíme našim žákům možnost zajistit si mezinárodní průkaz ISIC Školák. V průběhu tohoto týdne dostanou žáci přihlášku a veškeré informace. Přihlášku a 300 Kč odevzdejte třídnímu učiteli, případně na sekretariát školy. Průkazka může nahradit čip na vstup do školy a nabízí i další výhody. Platnost je 5 let. Klasické čipy zůstávají žákům jako záloha v případě ztráty. Je to dobrovolné, pokud kartu nebudete chtít, vše zůstane při starém. Termín odevzdání je stanovený do pátku 11. října.

Elektronická ŽK

Rozhodli jsme se pro úplné využití elektronické žákovské knížky, klasické papírové už využívat nebudeme. Toto rozhodnutí platí zkušebně pouze pro 2. stupeň. Na 1. stupni je vše při starém, tzn. pracujeme s papírovou a elektronickou knížkou.

Během nejbližších dnů dostanete na váš aktuální email nové přihlašovací údaje. Následně pracujete se systémem Bakaláři jako doposud, nově přes něj budete dostávat veškeré zprávy a budete také omlouvat absence. V tom by vám měl pomoci jednoduchý návod, který je na webu naší školy. Na Bakaláře se dostanete přes aplikaci nebo přes web naší školy. V případě obtíží se obraťte na svého třídního učitele, případně na vedení školy.

Odhlašování obědů

Od 1. září 2019  musí být obědy odhlášeny den předem. U žáků Mateřské školy do 12 hodin (telefon 770 182 095) a u žáků Základní školy do 14 hodin (telefon 588 882 143, 775 083 515). Pokud oběd nebude odhlášen, rodiče si jej mohou ten den odebrat do jídlonosičů.

Informace Školní jídelny

Školní jídelna ZŠ a MŠ Kostelec na Hané přijímá od 26. srpna 2019 přihlášky ke stravování na školní rok 2019/2020 denně od 7 – 14 hodin.

Vaření pro ZŠ jídelna zahájí v pondělí 2. září 2019. Obědy na tento den budou mít pouze ti strávníci, kteří se telefonicky nebo osobně nahlásí.

Od úterý 3. září mají obědy již všichni žáci, kteří odevzdali přihlášku ke stravování.

Dále upozorňujeme rodiče dětí docházejících do mateřských škol Kostelec n.H., Stařechovice a Bílovice na nutnost uhrazení zálohy stravného na září ještě před nástupem do MŠ.

Zálohu ve výši 630,- Kč je možno zaplatit:

  • Převodem na účet ZŠ č: 105 357 014/0300 s již přiděleným variabilním symbolem, u nových dětí  je nutné do poznámky napsat MŠ a jméno dítěte
  • Hotově na sekretariátu ZŠ a MŠ

 

Organizace prvního týdne 2019/2020

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v 8.00 před budovou nové školy. Představí se žáci 1. ročníku, žáky přivítá ředitel školy a starosta města. Následně žáci odcházejí pod vedením TU do svých tříd. Předpokládané ukončení je v 9.30.

Druhý den budou žáci pracovat ve třídách pod vedením svých TU, výuka bude zkrácena. Od středy se žáci budou učit podle rozvrhu.

Pro žáky 6. ročníku je přichytán adaptační program Mosty, který proběhne od středy do pátku. Na 1. stupni se budou žáci věnovat poznávacímu programu s názvem 3-2-1 začínáme.

Družina přivítá děti už první školní den v pondělí v čase od 9.30 – 15.00.

Tenisový turnaj 2019

Turnaj, pod patronací naší dnes již bývalé tenisové hvězdy Lucie Šafářové, se uskutečnil ve středu 26. června. Ve čtyřech kategoriích se ho zúčastnilo 10 dívek a 14 chlapců. I přes rekordní teplotu, která na kurtech panovala, všichni bojovali s plným nasazením o každý míč.

Na prvních místech se umístili:
František Feit, Eliška Feitová, Štěpán Hruban a Kristýna Lukášová
Druhá místa obsadili:
Adam Surma, František Kment, Ondřej Zatloukal a Monika Protivánková
Třetí místa obsadili:
Eliška Ptáčková, Jan Sychra, Lukáš Zatloukal a Natálie Voždová

Všem účastníkům přejeme hezké prázdniny!
vedoucí kroužku M. Marcin

Zkrácení výuky – 25. června

Vážení rodiče, informuji Vás tímto, že vzhledem k vysokým teplotám jsem se rozhodl zkrátit výuku na 2. stupni o půl hodiny. Žáci budou končit po skončení turnaje v 13.00. Situaci budeme sledovat i v dalších dnech.
Ředitel školy

Organizace provozu MŠ během měsíců červenec a srpen 2019

Po dohodě se zřizovatelem bude provoz mateřské školy přerušen
od 15. července do 30. srpna 2019.

Pokud nebude dítě navštěvovat školku v měsíci červenci ani jeden den, nevzniká zákonnému zástupci povinnost uhradit úplatu za mateřskou školu za měsíc červenec (v souladu s § 123 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon).

Mgr. Bc. Oldřich Bezdomnikov, ředitel školy

Vyhlášení volného dne

Ve znění § 24 odst. 2 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.), vyhlašuji z organizačních a technických důvodů na pátek 21. června 2019 volný den (tzv. „ředitelské volno“). Důvodem je předpokládaná pokládka podlahové krytiny v odborné učebně fyziky a údržba počítačové sítě školy. Školní družina bude fungovat jen v případě zvýšeného zájmu. Provoz mateřské školy bude zajištěn v omezené míře dle potřeby.

Pravidelné vyučování bude ukončeno ve čtvrtek 20. června 2019, žáci nastoupí do školy v pondělí 24. června 2019.

Mgr. Bc. Oldřich Bezdomnikov, ředitel školy

Zápis do Mateřské školy

Zápis proběhne ve dnech 2. a 3. května 2019 v době od 10.00 do 15.00 v budově MŠ.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 jsou uvedeny zde

Výsledky dodatečného přijímacího řízení jsou uvedeny zde

Informace ke konci 1. pololetí

Vysvědčení budeme rozdávat ve čtvrtek 31. ledna na 1. stupni v průběhu prvních dvou hodin, potom kino. Na 2. stupni obdrží žáci vysvědčení v průběhu páté vyučovací hodiny. V pátek 1. února jsou pololetní prázdniny a následují týdenní jarní prázdniny.