Zájmové vzdělávání ve školní družině poskytuje žákům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Pojmem vzdělávání se označuje současně vzdělávání a výchova. Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce, zároveň účastníkům umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Lze však udělat výjimku, pokud není oddělení naplněno. Družina má čtyři oddělení.

Zaměstnanci

Markéta Jehlářová, vedoucí vychovatelka – MJehlarova@skolakostelec.cz, telefon: 739 064 011

Bc. Zita Kubincová, vychovatelka – ZKubincova@skolakostelec.cz

Renata Zvercová, vychovatelka – RZvercova@skolakostelec.cz

Bc. Barbora Hrobská, vychovatelka – BHrobska@skolakostelec.cz

Dokumenty

ŠVP školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Přihláška do družiny