Jídelníček


Telefon:                          588 882 143, 775 083 515

e-mail:                             jidelna@skolakostelec.cz


Výdejní doba v ŠJ:

12:00 – 13:45 hod. – výdej do jídlonosičů UPRAVENO – výdej z bočního vchodu – ZVOŇTE

11:45 – 13:45 hod. – výdej obědů žáci a zaměstnanci školy

 

  1. Na začátku školního roku je nutné vyplnit přihlášku ke stravování. Za dítě ji vyplní zákonný zástupce a předá vedoucí jídelny.

  2. Úhrada stravného:

Výše stravného je stanoveno na základě finančního normativu na nákup potravin podle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.

Stravné lze uhradit

  • formou souhlasu s inkasem – z jakéhokoliv běžného účtu

Stravování v době nemoci: Podle školského zákona č. 561/2004 § 119  zabezpečuje školní jídelna stravu pro žáky pouze v době jejich pobytu ve škole, nikoliv v době nemoci. Strava je dotována státem, rodiče platí pouze náklady na potraviny. Pokud by si rodiče přáli odebírat obědy pro dítě i v době nemoci, museli by uhradit plnou cenu oběda.

Podle vyhlášky č. 107/2005 § 4 č. 9 je ve školní jídelně možné odebrat oběd pro nemocné dítě pouze 1. den nemoci, ostatní obědy je nutné odhlásit.

Dle zákona č. 561/2004, § 35, odst. d) – pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování, může ředitel ZŠ a MŠ, po předchozím upozornění a písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání. U žáků ZŠ o zastavení výdeje obědů až do zaplacení dlužné částky.

Ceny stravného

Mateřská škola:  3-6 let:  celodenní 7 let:  celodenní  
Přesnídávka 8,00 Kč 8,00 Kč  
Oběd + pitný režim 20,00 Kč 24,00 Kč  
Svačinka 8,00 Kč 8,00 Kč  
  36,00 Kč 40,00 Kč  
       
   3-6 let:  polodenní 7 let:  polodenní  
Přesnídávka 8,00 Kč 8,00 Kč  
Oběd 20,00 Kč 24,00 Kč  
  28,00 Kč 32,00 Kč  
       
Základní škola: 7 – 10 let 11 – 14 let 15 a více
Oběd 24,00 Kč 27,00 Kč 31,00 Kč

Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšován vždy v pátek. Naleznete ho též na internetových stránkách školy.

Odhlášování obědů

Od 1. září 2019  musí být obědy odhlášeny den předem. U žáků Mateřské školy do 12 hodin (telefon 770 182 095) a u žáků Základní školy do 14 hodin (telefon 588 882 143, 775 083 515). Pokud oběd nebude odhlášen, rodiče si jej mohou ten den odebrat do jídlonosičů.


Zaměstnanci

Petra Švédová, Dis. – vedoucí školní jídelny

Alla Vychodilová – zástupce vedoucí školní kuchyně

Marie Bohanosová – vedoucí kuchařka

Soňa Veselá – kuchařka

Gabriela Strouhalová – kuchařka

Pavlína Bartáková – kuchařka

Iva Hercíková – kuchařka


Dokumenty

Vnitřní řád školní jídelny

Přihláška ke stravování

Informace k úhradě stravného

Alergeny