Tento projekt je financovaný z fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky (sdílení zkušeností českých a norských učitelů)

Číslo projektu: EHP-CZ-MOP-2-004

Program: Vzdělávání

Typ projektu: Projekty mobilit

Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz/fondy-ehp)

Období realizace: 08/2020 – 08/2021

Partnerské instituce:

  • Damsgård skole, Bergen, Norsko
  • Toftøy skule, Rong, Norsko

Program vzdělávání, který je realizován v rámci fondů EHP, představuje pro ZŠ a MŠ Kostelec na Hané příležitost umožnit učitelům získat zahraniční zkušenost v oblasti vzdělávání. Hlavním cílem projektu je podpořit učitele v jejich profesním a osobním rozvoji.

V rámci mobilit pracovníků navštíví 7 učitelů ze ZŠ a MŠ Kostelec na Hané norskou základní školu (4 učitelé Damsgård skole, 3 učitelé Toftøy skole), 2 učitelé z Damsgård skole navštíví českou školu. Mobility jsou zaměřeny zejména na sdílení zkušeností, získání inspirace, navázaní nových kontaktů. Učitelé budou během mobility pozorovat práci svých kolegů v partnerské organizaci, zaměří se např. na metody výuky, začleňování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do výuky, využití digitálních technologií, organizaci a řízení školy atd.

Přínosem projektu bude zvýšení povědomí všech účastníků o organizaci a průběhu vzdělávání v partnerské zemi, získání inspirace pro jejich další práci. V důsledku toho lze očekávat, že do svých škol přinesou nové nápady na inovace ve vzdělávání, na zapojení nových metod do výuky – tím se výuka stane rozmanitější a pro žáky atraktivnější. Z dlouhodobého hlediska věříme, že učitelé poznají, jaký přínos pro ně může mít vzdělávání v zahraničí, a začnou se o zahraniční mobility více zajímat a využívat je.