Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Kostelec na Hané

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) je tým odborníků, kteří ve škole poskytují poradenské služby.

ŠPP slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro děti/žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.


Členové týmu ŠPP, kontakty:

Mgr. Marcela Kiebelová – vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně

MKiebelova@skolakostelec.cz

Mgr. Marie Linhartová – školní psycholožka

Telefon: 737 819 269, psycholog@skolakostelec.cz

Mgr. Jarmila Weissová – speciální pedagožka

JWeissova@skolakostelec.cz

Mgr. Alena Kvapilová – metodik prevence pro 1. stupeň

AKvapilova@skolakostelec.cz

Mgr. Kateřina Matějková – metodik prevence pro 2. stupeň

KMatejkova@skolakostelec.cz

Mgr. Hana Hublarová – koordinátor Mateřské školy


Nenech to být

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Oznam to anonymně a rychle skrz NNTB.

Odkaz zde, dostupné také jako mobilní aplikace

___________________________________________________________________________

ŠPP v oblasti péče o děti/žáky zajišťuje:

 • Včasná diagnostika dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

 • Shromažďuje relevantní informace o SVP dětí/ žáků

 • Koordinuje poskytované služby

 • Komunikuje se ŠPZ (SPC, PPP)

 • Zajišťuje potřebnou administrativu

 • Je mezičlánkem mezi učiteli a vedením

 • Doporučuje dětí/žáky na odborné vyšetření, navazuje na předchozí podpůrná opatření 1. stupně (plán PPL)

 • Konzultace s rodiči o výsledcích vyšetření, doporučeních a další péči

 • Metodické vedení pedagogů a dalších pracovníků školy

 • Pomáhá řešit náhlé kritické situace

 • Zpracování výstupů z vyšetření, vznik IVP, dohoda mezi učitelem a žákem


Dokumenty

Preventivní program

Nabídka psychologa

Psycholog – GDPR